MUŠ

Klub strelaca

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
 • Mus
 • Mus
 • Mus
 • Mus
Osnovna Obuka

Izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji iz 1998.godine uvedena je obavezna Obuka o bezbednosnom rukovanju oružjem. Obuka je obavezna za sve koji žele da nabave oružje, a uverenje o položenoj obuci se izdaje za:

 1. Oružje za ličnu bezbednost (pištolj i revolver) 4.610din
 2. Lovačko oružje sa neolučenim cevima (lovačka puška)2.860din
 3. Lovačko oružje sa olučenim cevima (lovački karabin) 5.860din
 4. Sportsko oružje (malokalibarksa puška) 3.110din

Posle teorijske provere stečenog znanja na predavanjima o bezbednosnom rukovanju vatrenim oružjem, kao i poznavanju zakonske regulative koja se odnosi na držanje, nošenje i upotrebu vatrenog oružja, pristupa se proveri praktične upotrebe vatrenog oružja. Praktični deo edukacije se vrši u strelištu kluba.
Svaki polaznik koji završi obuku sa uspehom, dobija o tome pismenu potvrdu te se tako na zakonskim osnovama stvaraju pretpostavke za bezbedno rukovanje ručnim vatrenim oružijem. MUŠ je prvi streljački klub koji je dobio pravo da vrši obuku o bezbednosnom rukovanju oružjem, a prva grupa građana je završila obuku 24.03.1999. u 20h, par minuta pre početka bombardovanja naše zemlje.

Predsednik i osnivač kluba MUŠ Petar Pantić Panta, veliki ljubitelj i poštovalac oružja i streljačkih sportova, okupio je tim vrsnih stručnjaka koji mu pomažu da obuči sto veći broj vlasnika vatrenog oružja bezbednim rukovanjem oružjem i obavljanju neophodnih provera oružja, shvatajući značaj upoznavanja naših građana sa opasnošću koje može biti posledica neukog i nepravilnog rukovanja vatrenim oružjem i sa značajem pravilne upotrebe raznih vrsta ručnog vatrenog oružja.
Predavači:

 1. Moma Matić – pravnik, nadzor nad referentima za oružja u stanicama milicije (zakonska regulativa)
 2. Milivoje Vučković – mašinski inženjer, pukovnik u penziji, balističar i sudski veštak

Ispitivači:

 1. Dušan Merzel – general u penziji, živa enciklopedija naoružanja
 2. Nikola Bjelic – mašinski inženjer, pukovnik u penziji, balističar

Klub strelaca MUŠ pruža usluge obuke kako za građene, tako i za radnike službi za fizičko obezbeđenje lica i objekata. Takođe imamo ugovor sa Fakultetom Civilne Odbrane o poslovno-tehničkoj saradnji, tj. obuci njihovih studenata.

Propisano vreme obuke je 7 sati i tek po završetku obuke kandidat stiče pravo na polaganje ispita. Termini za obuku i polaganje ispita se usklađuju prema mogućnostima polaznika. Obuka podrazumeva:

 1. Teoretsku obuku (predavanja)
 2. Priručnik za obuku vatrenim oružjem
 3. Zakon o oružju i municiji (priručnik)
 4. Gađanje iz vazdušnog oružija (neograničen broj dijabola)
 5. Gađanje iz malokalibarskog oružija (10 metaka)
 6. Gađanje iz vatrenog oružija (50 metaka odgovarajućeg klibra /9mm; 7,62mm ..../)
 7. Polaganje ispita
 8. Izdavanje potvrde sa uverenjem

NAPOMENA:

Mogućnost plaćanja u tri rate, a za veće grupe odobravamo popust od 5-15 %

 

Baner
Baner
Baner
Baner